Predavanja s prof. Dr. Vesno V. Godina

  

Termine predavanj si lahko ogledate na koledarju prireditev Živa Centra 

VZGOJA OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI

Si želite otroka dobro vzgojiti? Vzgoja otrok ni le individualen proces temveč je odvisna od družbe v kateri otroka vzgajamo. Seznanili se bomo s temeljnimi značilnostmi kako vzgoja in socializacija potekata. Opredelili bomo razliko med telesnim in funkcionalnim odraščanjem in pojma avtoritete in kazni ter zakaj sta v vzgoji potrebna če želimo, da naš otrok funkcionalno odraste.
 

VZGOJA OTROK IN VZGOJNI UKREPI 

V evropskih družbah so v zadnjih 100 letih prevladovali trije tipi vzgoje. Obravnavali bomo temeljne značilnost teh tipov vzgoje in značilnosti otrok, ki so rezultat določene vzgoje. Katere vzgojne tehnike so učinkovite za določene posameznike, ki so bili vzgojeni v teh treh različnih tipih vzgoje? Ukvarjali se bomo s permisivno vzgojo in njenim rezultatom. Podani bodo predlogi, kaj lahko v težavnih situacijah naredimo.
 

PARTNERSTVO V DANAŠNJI DRUŽBI

Si želite dobrega partnerskega odnosa? Kako vpliva potrošniška družba na partnerstvo? Kakšna so pričakovanja do partnerja in na kašen način si ga iščemo? Kako se ljudje v partnerstvu vedejo in zakaj trženje človeške nezmožnosti priti do predmeta zadovoljitve, povzroča težave v partnerskem odnosu?

PARTNERSTVO IN LJUBEZEN

Današnje ljubezensko življenje je v marsičem drugačno od ljubezni v preteklosti. Tako kot P. Verhaeghe v  »Ljubezni v času osamljenosti« bomo skušali nekatere značilnosti libidinoznega razvoja posameznika povezati z sodobnim partnerstvom. Obstajata dve vrsti ljubezni, ki se na individualni ravni drugače izražata in sta povezani s problematiko današnjega partnerstva. Kako sta »Ojdipov kompleks« in njegova razrešitev ter izkušnja iz zgodnje otroške nege povezana s problemi v partnerstvu?
 

OBDAROVANJE

Pri obdarovanju gre za kulturno določeno prakso, ki v vseh družbah poteka po istih zakonitostih. Le-teh pa tisti, ki pri darovanju sodelujejo, praviloma ne opazijo in ne razumejo.
Komu, kdaj in kakšno darilo podarjamo?
Zakaj mora obdarovanec darilo vrniti in kaj pomeni ekvivalentnost daru?
Kako razumeti Maussovo misel, da je darovanje za družbo preveč pomembno, da bi ga lahko prepustili posameznikom.
 

ŽENSKOST IN FEMINIZEM

Družbeno-kulturni spol je posebna zgodovinsko in družbeno skonstruirana kategorija. Biti ženska v nobeni družbi in kulturi ne pomeni le telesnega ustroja, ampak predvsem serijo vlog in pomenov, ki jih žensko telo v konkretni kulturi in družbi predstavlja. Pokazali bomo, da se na isto biološko žensko telo lahko vežejo povsem različni in celo izključujoči se pomeni. Biti ženska v marsikateri neevropski kulturi pomeni biti moški in obratno.
V tej luči se bomo dotaknili tudi feminističnega konstrukta ženskosti in tega, kaj pomeni ženska. Govorili bomo tudi o prednostih in omejitvah (degradaciji), ki jih je ženskam prinesel feminizem.
 

ZABLODE POSTSOCIALIZMA
SLOVENIJA - KJE SMO in ZAKAJ? IN KJE BI LAHKO BILI in KAKO?

 

 

V predavanju bomo v nekoliko drugačni luči osvetli obdobje slovenske tranzicije oz. postsocializma od osamosvojitve do danes. Pokazali bomo, da je bila obljuba, da se bo Slovenija v postsocializmu spremenila v novo Švico, ideološka laž, na katero so nasedli državljani in državljanke Slovenije in pod katero se je in se še vedno skriva pretvarjanje Slovenije v kolonialno ozemlje novega tipa. Ukvarjali se bomo z vprašanji:

- Zakaj se Slovenija ni pretvorila v kapitalistično družbo zahodnega tipa?- Kateri procesi družbenih sprememb so v Sloveniji dejansko potekali?- Kako bi se Slovenija lahko pretvorila v družbo z razvitim tipom kapitalizma?

- Kakšna je vloga lokalnih zgodovinskih, socialnih in kulturnih dejavnikov pri procesih družbenih sprememb, ki v Sloveniji potekajo od osamosvojitve do danes?

 

 
Informacije in prijave: Živa Center, 051 454 355, info@zivacenter.si

 
 
 
   
 
Izdelava spletnih strani e.orbit   

Predavanja antropologinje prof. Vesne V Godina. Vzgoja otrok iz makro in mikro perspektive. Partnerstvo in ljubezen iz družbenega in individualnega stališča. Zablode postsocializma. Ženskost in feminizem. Obdarovanje.

Keywords: ključne besede:

partnerstvo godina antropologija vzgoja otrok

Vstopna stran in predstavitev Živa Centra: alternativni center, BIO trgovina, Studio zdravja, Studio naravne lepote Biti ženska

kolonik, terapija, astrologija, regeneracija, rebirthing, orientalski ples, bio prehrana, alternativno zdravljenje