Živa center

Živa Center

predavanja z dr. vesno godina

V Živa Centru organiziramo predavanja Vesne Godina že več kot 10 let.
Naša predavanja so unikatna zaradi izbranih tem in poglobljenosti.
Predavanja se pričnejo ob petkih ob 17h in zaključijo ob 21h.
4 ure vpogleda izkušene predavateljice in svetovno znane antropologinje v aktualno dogajanje na področju psihologije osebnosti, vzgoje otrok, družbeno ekonomskih razmerij in situacij, moških in ženskih vlog, partnerstva, ženske moči in feminizma. Lucidno, kritično, poglobljeno in kompleksno razmišljanje!
Praktični napotki za družinske situacije!

Program predavanj z dr. Vesno Godina v Živa Centru si lahko pogledate na teh povezanah.
 

dogodki na Fb strani


Obvezna je rezervacija sedeža na predavanju

info@zivacenter.si


Naslovi predavanj z dr. vesno godina v živa centru


Nasilje med mladimi

Ciklus predavanj o nasilju med mladimi, v šolah in v virtualnem svetu.
V ciklu predavanj in delavnic bomo obravnavali izbruh nasilja v šolah, ki se zdi nepričakovan, saj otroke v današnjih zahodnih družbah, tudi v Sloveniji, vzgajamo bolj permisivno, demokratično, z večjim upoštevanjem njihovih potreb, želja, interesov itd. kot v preteklosti, ko je bilo nasilja manj in ko v šolah predvsem ni bilo ekstremnih oblik nasilja, ki se danes množijo, kot na primer poboji v šolah. V predavanjih in delavnicah bomo pokazali, da je nepričakovanost novih oblik nasilja v šolah nelogična, saj za tem nasiljem v resnici stojijo družbene prakse in družbeni procesi, ki to nasilje sistematično proizvajajo. To pomeni, da bi izbruhi nasilja morali biti pričakovani, saj so glede na to, kako danes v zahodnih družbah, tudi v Sloveniji, vzgajamo in socializiramo otroke, eden od nujnih, neizogibnih rezultatov današnje vzgoje in socializacije otrok.

Vzgoja otrok v današnji družbi

Si želite otroka dobro vzgojiti?
Vzgoja otrok ni le individualen proces temveč je odvisna od družbe v kateri otroka vzgajamo.
Seznanili se bomo s temeljnimi značilnostmi kako vzgoja in socializacija potekata.
Opredelili bomo razliko med telesnim in funkcionalnim odraščanjem in pojma avtoritete in kazni ter zakaj sta v vzgoji potrebna če želimo, da naš otrok funkcionalno odraste.

Vzgoja otrok in vzgojni ukrepi

V evropskih družbah so v zadnjih 100 letih prevladovali trije tipi vzgoje.
Obravnavali bomo temeljne značilnost teh tipov vzgoje in značilnosti otrok, ki so rezultat določene vzgoje.
Katere vzgojne tehnike so učinkovite za določene posameznike, ki so bili vzgojeni v teh treh različnih tipih vzgoje?
Ukvarjali se bomo s permisivno vzgojo in njenim rezultatom. Podani bodo predlogi, kaj lahko v težavnih situacijah naredimo.

Vzgoja otrok - študijski primeri

S praktičnimi primeri bomo konkretizirali tisto, kar smo povedali na predavanjih o vzgoji otrok.
Primeri bodo vzeti iz sveta filma, literature in dnevnih ter strokovnih poročil o tem, kako poteka današnja vzgoja in njene posledice.

Partnerstvo v današnji družbi

Si želite dobrega partnerskega odnosa?
Kako vpliva potrošniška družba na partnerstvo?
Kakšna so pričakovanja do partnerja in na kašen način ga iščemo?
Kako se ljudje v partnerstvu vedejo in zakaj trženje človeške nezmožnosti priti do predmeta zadovoljitve, povzroča težave v partnerskem odnosu?

Partnerstvo in ljubezen

Današnje ljubezensko življenje je v marsičem drugačno od ljubezni v preteklosti.
Tako kot P. Verhaeghe v »Ljubezni v času osamljenosti« bomo skušali nekatere značilnosti libidinalnega razvoja posameznika povezati z sodobnim partnerstvom.
Obstajata dve vrsti ljubezni, ki se na individualni ravni drugače izražata in sta povezani s problematiko današnjega partnerstva.
Kako sta »Ojdipov kompleks« in njegova razrešitev ter izkušnja iz zgodnje otroške nege povezana s problemi v partnerstvu.

Partnerstvo - študijski primeri

Tretje srečanje v okviru predavanj o partnerstvu pomo posvetili ogledu celovečernega filma.
V filmu bomo analizirali moški in ženski princip partnerstva in ljubezni.
Kako oba principa blokirata partnerstvo ter kaj za partnerstvo pomeni osvoboditev ženskega principa.

Ženskost in feminizem

Kakšna je vloga današnje ženske in kje naj jo najdemo, doma ali na delu?
Kaj vpliva na ženski pogled o sebi in drugih ženskah?
Kako si kot ženska poiščeš partnerja nasprotnega spola?
Kako vpliva ideologija feminizma na naše vsakdanje obnašanje?
Od kod izvira feminizem, kakšne so njegove predpostavke in posledice v današnji družbi?
Predavanje, ki ga ne smete zamuditi, saj bomo prevprašali ideje, ki smo jih prevzeli brez pomisleka, vendar pa imajo odločilne posledice na naše privatno in socialno življenje.

Ženska moč 1.del

Ogled filma s komentarji in odgovori na vprašanja.
V delavnici bomo govorili o zahodni kulturni matrici ženske in moške moči, ki predstavljata dva različna principa oblikovanja zahodnih družb in kultur.
V primerjavi z moškim principom bomo ob ogledu filma pokazali na temeljne logike in zakonitosti ženskega principa v zahodnih družbah in kulturah, vključno z vlogo, ki jo ima pri tem ženska seksualnost.

Ženska moč 2.del

Ogled filma s komentarji in odgovori na vprašanja.
V delavnici bomo ob ogledu filma razpravljali o problemu osvoboditvi ženske moči, vkjučno z osvoditvijo ženske seksualnosti.
Pokazali bomo nepričakovano problematične dimenzije ženske moči in seksualnosti ter izpostavili vzroke za te nepričakovane dimenzije.
Hkrati bomo pokazali represivne vidike osvoboditve ženske moči in ženske seksualnosti.

Obdarovanje

Pri obdarovanju gre za kulturno določeno prakso, ki v vseh družbah poteka po istih zakonitostih.
Le-teh pa tisti, ki pri darovanju sodelujejo, praviloma ne opazijo in ne razumejo.
Komu, kdaj in kakšno darilo podarjamo?
Zakaj mora obdarovanec darilo vrniti in kaj pomeni ekvivalentnost daru?
Kako razumeti Maussovo misel, da je darovanje za družbo preveč pomembno, da bi ga lahko prepustili posameznikom.

Zablode postsocializma

V predavanju bomo v nekoliko drugačni luči osvetli obdobje slovenske tranzicije oz. postsocializma od osamosvojitve do danes.
Pokazali bomo, da je bila obljuba, da se bo Slovenija v postsocializmu spremenila v novo Švico, ideološka laž, na katero so nasedli državljani in državljanke Slovenije in pod katero se je in se še vedno skriva pretvarjanje Slovenije v kolonialno ozemlje novega tipa. Ukvarjali se bomo z vprašanji:
• Zakaj se Slovenija ni pretvorila v kapitalistično družbo zahodnega tipa?
• Kateri procesi družbenih sprememb so v Sloveniji dejansko potekali?
• Kako bi se Slovenija lahko pretvorila v družbo z razvitim tipom kapitalizma?
• Kakšna je vloga lokalnih zgodovinskih, socialnih in kulturnih dejavnikov pri procesih družbenih sprememb, ki v Sloveniji potekajo od osamosvojitve do danes?

Obvezna je rezervacija sedeža na predavanju

info@zivacenter.si